Privacy

Privacybeleid Etiketten.nu

Als u iets bestelt, hebben we uw gegevens nodig om ervoor te zorgen dat we uw bestelling kunnen bezorgen. Maar we springen altijd zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om. We dragen er zorg voor en bewaren ze veilig. Wat we met uw persoonlijke gegevens doen en waarom we ze nodig hebben, vertellen we hier graag. Als u na het lezen van ons privacybeleid vragen heeft, neem dan gerust contact op met ons.

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacybeleid vindt u op www.Etiketten.nu. Wij raden u aan om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. U ziet hier altijd de laatste datum van wijziging.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 18 januri 2019.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Marco Maakt b.v., gevestigd aan de Koningin Wilhelminaweg 349, 3737 BC te Groenekan, is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die etiketten.nu verwerkt van iedereen die weleens contact heeft (gehad) met eiketten.nu, zoals onze bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen, op alle aan eiketten.nu gerelateerde domeinen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot u als individu. Denk maar aan uw naam, telefoonnummer, adres of e-mailadres. Maar ook gegevens zoals uw IP-adres of etiketten.nu klantnummer zijn persoonsgegevens. En andere gegevens die uniek zijn voor u, zoals uw bestelgeschiedenis.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens en hoe krijgen wij deze gegevens?

Wij verwerken de persoonsgegevens van iedereen die direct of indirect contact heeft (gehad) met Etiketten.nu, zoals (zakelijke) klanten en contactpersonen van partners. We krijgen de gegevens rechtstreeks van u, wanneer u onze website bezoekt, een account aanmaakt en bepaalde gegevens invult of wanneer u contact zoekt met onze klantenservice. In sommige gevallen ontvangen we uw gegevens van anderen. Bijvoorbeeld wanneer een collega deze aan ons doorgeeft, krijgen we uw naam- en adresgegevens. Ook kunnen wij gegevens krijgen van andere partijen.

Welke gegevens verwerken wij, waarvoor gebruiken wij die en hoelang worden deze bewaard?

Gegevens voor het verwerken van uw bestelling

Als u iets bestelt, hebben we bepaalde gegevens van u nodig om uw bestelling te kunnen bezorgen en u op de hoogte te kunnen houden over de bestelling. Hiervoor verzamelen wij uw naam, e-mailadres, bezorgadres(sen), betaalgegevens en uw telefoonnummer. De gegevens zijn nodig om de overeenkomst uit te voeren die u met ons heeft gesloten. Op grond van de wet moeten wij de gegevens gerelateerd aan een bestelling 7 jaar bewaren.

Gegevens in uw account

In uw persoonlijke account bewaren we de volgende gegevens: uw naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, betaalgegevens, vouchergegevens.

In uw account bewaren we ook uw bestelgeschiedenis inclusief gekozen afleveropties.

Het is onze klantbelofte om het onze klanten makkelijk te maken. Daarom bewaren wij de gegevens in uw account zolang u actief klant bij ons bent. Als u 7 jaar niet meer bij ons heeft ingelogd, verwijderen wij al uw gegevens. Daarnaast kunt u op ieder moment een verzoek doen om uw gegevens te laten verwijderen.

Gegevens over uw contact met de klantenservice

U kunt 24/7 contact opnemen met de klantenservice. U kunt met ons bellen of e-mailen. We kunnen u een volgende keer sneller helpen door uw gegevens te bewaren. De aantekeningen over het klantcontact bewaren wij dan ook zolang u actief klant bij ons bent.

Verbeteren van de winkelbeleving gebaseerd op algemene informatie en verkoopstatistieken

Wanneer e een artikel bekijkt, kan het voorkomen dat we ook andere artikelen laten zien die we aanbevelen. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op het artikel of de categorie waar u op dat moment naar kijkt. Op basis van statistieken weten we dat klanten die dat artikel kochten, ook geïnteresseerd waren in de andere artikelen. Deze aanbevelingen zijn niet persoonlijk: iedereen die dat artikel bekijkt, ziet dezelfde aanbevelingen. Als u zoekt naar een artikel, ziet iedereen dezelfde artikelen. We gebruiken en registeren hiervoor geen individuele data.

Gegevens voor marketing

Gepersonaliseerde e-mails

We hebben geregeld aanbiedingen, speciale acties en nieuwtjes die we met u willen delen. We delen die graag via mail. Als u bij ons een account heeft en één of meerdere bestellingen heeft geplaatst, e-mailen we u suggesties, informatie over onze artikelen en diensten op basis van uw aankopen en reviewverzoeken. Als u ons daarvoor toestemming geeft, kunnen wij u ook andere informatie mailen, zoals de dagaanbieding, algemene winacties of persoonlijke aanbevelingen en informatie. Deze persoonlijke aanbevelingen zijn gebaseerd op uw aankopen en bezoekgeschiedenis van maximaal 2 jaar geleden om op deze manier de inhoud van de e-mail interessanter voor u te maken. Als u dit soort informatie liever niet ontvangt, kunt u zich meteen afmelden voor nieuwsbrieven in uw account.

Gegevens uit klantonderzoeken

We zijn voortdurend bezig onze dienstverlening te verbeteren en nog beter te laten aansluiten op wat klanten willen. Daarom kunnen we uw gegevens (klant ID, e-mailadres en/of telefoonnummer) gebruiken om u uit te nodigen voor een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Op deze manier helpt u onze winkel nog beter te worden.

Deelname aan een klant- of marktonderzoek is geheel vrijwillig. U beslist zelf of u mee wilt doen aan het onderzoek. Hoelang uw gegevens gekoppeld aan de uitslagen van het klant- of marktonderzoek worden bewaard, varieert per onderzoek. Wij verwijderen alle naar u herleidbare gegevens zodra het onderzoek definitief is afgerond.

Gegevens voor reviews & vraag- en antwoord

We overwegen reviews te gaan gebruiken. Want reviews helpen om te vinden wat u zoekt. Als u een review schrijft, kiest u of uw persoonlijke gegevens of uw naam zichtbaar zijn voor andere bezoekers. U kunt ook een alias gebruiken. Ook kun u aangeven of wij over uw review contact met u mogen opnemen. Wij plaatsen reviews alleen met uw toestemming. Omdat reviews lang waardevol zijn voor klanten, bewaren we een review totdat u van ons vraagt de review te verwijderen.Met wie worden uw gegevens gedeeld?

Productiepartners

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst kan zijn dat deze geproduceerd en verzonden wordt door een van onze partners. Hiervoor krijgt die verkooppartner de benodigde gegevens waaronder uw naam en bezorgadres. Deze gegevens heeft de verkooppartner nodig om de overeenkomst die u met ons bent aangegaan te kunnen uitvoeren.

Distributie- en logistieke partners

We werken we samen met verschillende logistieke partners, zoals bijvoorbeeld PostNL of Packs. Onze logistieke partners krijgen van ons uw naam en bezorgadres. Deze informatie hebben ze nodig om uw pakket op het door u gekozen adres af te leveren.

Andere externe dienstverleners

Wij schakelen ook andere externe dienstverleners in om te helpen met verschillende dingen. Soms hebben zij daar ook persoonsgegevens voor nodig. Wij delen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de opdracht die de externe dienstverlener voor ons uitvoert. We verkopen uw gegevens niet aan deze dienstverleners of andere derde partijen. En met alle externe dienstverleners sluiten wij overeenkomsten waarin wij afspreken wat ze met de gegevens mogen doen.

Het type werkzaamheden dat onze externe dienstverleners voor ons uitvoeren zijn:

  • het ondersteunen bij het leveren van onze digitale diensten zoals de hosting, onderhoud en ondersteuning van onze websites en applicaties;
  • het ondersteunen bij het doen van klantonderzoek en het verkrijgen van ratings- en reviews;
  • het leveren van financiële diensten, zoals betaaldiensten, incassobureaus en kredietinformatiebureaus.

De overheid

Soms moeten wij persoonsgegevens doorgeven aan de overheid. Dit kan zich allereerst voordoen als bepaalde overheidsinstellingen deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken, zoals de Belastingdienst. Ook kan de politie of justitie bepaalde gegevens nodig hebben in het geval van fraude of misbruik. Tot slot kunnen bepaalde toezichthouders toegang tot persoonsgegevens krijgen in het kader van een onderzoek. .

Waar slaan wij uw gegevens op?

Wij slaan uw gegevens op binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”).

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Wij nemen veel maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Zowel op organisatorisch als technisch gebied. Delen we uw gegevens aan iemand anders? Dan eisen we dat die ander net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaat als wij. Mocht u het gevoel hebben dat dit niet gebeurt, laat het ons dan weten.

Welke rechten kunt u uitoefenen met betrekking tot uw gegevens?

Recht op informatie

U heeft het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u in dat verband kan uitoefenen. In dit privacybeleid hebben wij daarom uitgebreid uitgelegd welke gegevens wij van u verzamelen en hoe wij met uw gegevens omgaan.

Recht op inzage

U heeft het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over u beschikbaar hebben. Aanvragen verwerken wij binnen uiterlijk 30 dagen.

Recht op correctie

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn. Dit kun u 24/7 doen in uw account.

Recht om bezwaar te maken

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens als u het niet eens bent met de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken. Dit recht geldt voor de gegevens die wij gebruiken voor direct marketing. Zo kunt u ons vragen om uw gegevens niet langer te gebruiken voor gepersonaliseerde aanbevelingen op de website. Dit kunt u zelf regelen in uw account.

Recht op beperking

U heeft het recht om beperking van de verwerking van uw gegevens te verzoeken. Dit betekent dat wij uw gegevens mogen bewaren maar niet gebruiken. Dit recht ontstaat in een aantal gevallen. Als je van mening bent dat hier sprake van is, kun je contact met ons opnemen via de klantenservice.

Recht om vergeten te worden/verzoek om account te verwijderen

U heeft het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die wij van u hebben te verwijderen. Wanneer u een verzoek indient om uw account te verwijderen, zullen wij gegevens verwijderen die tot u herleidbaar zijn behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren.

Recht om een klacht in te dienen

U heeft het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan. Wanneer u een klacht heeft, dan lossen wij dat het liefst zelf met u op. Neem daarvoor contact op met ons. Tot slot heeft u het recht om u met uw klacht te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen?

Als u nog vragen heeft over de wijze waarop wij met persoonsgegevens omgaan, neem dan gerust contact op met ons. We helpen u graag.